Prowadzę lekcje indywidualne o różnym stopniu zaawansowania w kilku językach programowania. W mojej ofercie znajduje się:

  • nauka programowania w języku C++,
  • nauka programowania w języku C#,
  • nauka programowania w języku Python,
  • nauka programowania w języku Java,
  • nauka algorytmiki.

Zajęcia są dedykowane osobom, które chcą nauczyć się programowania przed studiami, przygotować się do udziału w olimpiadzie czy po prostu zacząć tworzyć swoje własne programy. Lekcji udzielam osobiście lub online, jedne zajęcia twają 60 minut.

Swoje doświadczenie w pracy z uczniem zdobyłem m. in.:

  • prowadząc koło naukowe MOKIK w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu (w latach 2011-2014), podczas którego uczyłem programowania w języku C++ i Python oraz algorytmiki potrzebnej do olimpiady,
  • prowadząc rokrocznie wykłady w II Liceum Ogólnokształcącym (od 2012 roku),
  • będąc tutorem w Akademii Przyszłości (rok szkolny 2016/2017).

Zajęcia zawsze dostosowywuję do ucznia. Poniżej zamieszczam przykłady ze swojej dotychczasowej pracy.

Wykłady w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu

Praca licencjacka

Robot przygotowany na rozpoczęcie roku w Akademii Przyszłości

Jedna z lekcji w Akademii Przyszłości

Minipralka – projekt w Akademii Przyszłości

Wykład „Bitcoin i inne kryptowaluty”

Fragment wykładu „Jak działają Google Maps”?

Fragment wykładu „Teoria gier”