Prowadzę lekcje indywidualne, lekcje grupowe, wykłady oraz szkolenia o różnym stopniu zaawansowania w kilku językach programowania. W mojej ofercie znajduje się m.in.:

  • programowanie w języku C++,
  • programowanie w języku C#,
  • programowanie w języku Python,
  • programowanie w języku Java,
  • algorytmika i matematyka w informatyce
  • oraz inne pokrewne.

Lekcje indywidualne oraz grupowe są dedykowane osobom, które chcą nauczyć się programowania przed studiami, przygotować się do udziału w olimpiadzie czy po prostu zacząć tworzyć swoje własne programy. Lekcji udzielam osobiście lub online, jedne zajęcia trwają 60 minut.

Wykłady mają głównie charakter popularno-naukowy. Szkolenia zaś zależą od wybranej tematyki.

Swoje doświadczenie w pracy z uczniem zdobyłem m. in.:

  • kończąc studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego wraz z praktykami zawodowymi,
  • będąc tutorem w Akademii Przyszłości (rok szkolny 2016/2017),
  • prowadząc rokrocznie wykłady w II Liceum Ogólnokształcącym (od 2012 roku),
  • prowadząc koło naukowe MOKIK w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu (w latach 2011-2014), podczas którego uczyłem programowania w języku C++ i Python oraz algorytmiki potrzebnej do olimpiady.

Zajęcia zawsze dostosowuję do ucznia. Poniżej zamieszczam przykłady ze swojej dotychczasowej pracy.

Wykłady w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu

Praca licencjacka

Wykład „Bitcoin i inne kryptowaluty”

Fragment wykładu „Jak działają Google Maps”?

Fragment wykładu „Teoria gier”