W swojej karierze prowadziłem lekcje indywidualne, lekcje grupowe, wykłady oraz szkolenia o różnym stopniu zaawansowania w kilku językach programowania.

Swoje doświadczenie dydaktyczne zdobyłem m. in.:

  • kończąc studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego wraz z praktykami zawodowymi,
  • będąc tutorem w Akademii Przyszłości (rok szkolny 2016/2017),
  • prowadząc wykłady w II Liceum Ogólnokształcącym (od 2012 roku),
  • prowadząc koło naukowe MOKIK w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu (w latach 2011-2014), podczas którego uczyłem programowania w języku C++ i Python oraz algorytmiki potrzebnej do olimpiady.

Poniżej zamieszczam przykłady ze swojej dotychczasowej pracy.

Prace naukowe

Wykłady w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu

Wykład „Bitcoin i inne kryptowaluty”

Fragment wykładu „Jak działają Google Maps”?

Fragment wykładu „Teoria gier”